Seminer Konuları

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması

Yapım İşlemlerinde Mukayeseli Keşif İşlemleri

Geçici Kabul Noksanlıkları - İşin Devamı Sırasında Kesin Hesapların Yapılması

Revize Birim Fiyat Hesabı

Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Sorgulaması (ADS)