Allplan-HakedişCAD

"DWG" Uzantılı Çizim Dosyalarının Allplan'de Açılması

Projedeki Mahalleri Sihirbaz Aracıyla Tanımlama

Kat Planları Üzerinden Otomatik Duvar Oluşturma

Kolon, Kiriş vb. Elemanlar için Sihirbazdan Yararlanma

Kapı, Pencere vb. Elemanlar için Sihirbazdan Yararlanma

Merdiven Oluşturmak için Sihirbazdan Yararlanma

Otomatik Çatı Çizimi ve Metrajlandırılması

Metraj Listeleri ve Lejantların Oluşturulması

Metrajların e-Hakediş (OSKA) Programına Aktarılması

Mekanik Tesisat Metrajlarının Alınması

Kamu Kurumları için Metraj ve Mahal Listelerinin Hazırlanması