Bizi Oska yapan Satış ve Destek İlkelerimiz'i açıklıyoruz!

Ticari başarının ön şartı Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti'dir.

Bizi “Sektörün Öncüsü” Yapan Birinci İlkemiz;

Ticari başarının ön şartı Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti'dir.

Oska, ticari bir kuruluştur ve tabii ki kâr amacı gütmektedir. Ancak başarılı bir ticari firma olmanın olmazsa olmaz koşulunun müşteri memnuniyeti olduğuna inanır. Müşteri memnuniyetini sağladığı oranda ticari başarı kazanacağını bildiği için bütün gücüyle Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti'ne odaklanmıştır.

Bir ürünün satışı, sonuç değil sadece başlangıçtır.

Bizi “Sektörün Öncüsü” Yapan İkinci İlkemiz;

Bir ürünün satışı, sonuç değil sadece başlangıçtır.

Biz bir ürünün satıldığı gün yıllarca sürecek bir kullanıcı dostluğunun başladığına inanıyoruz.

Oska, ticari bir kuruluş olmasına rağmen ürünün satılmasını sonuç olarak görmez. Çünkü satış sadece para ile ürünün takasıdır, değişimidir. Müşteri gözünde ürünün değerinin verilmiş bu para ile hiçbir ilişkisi yoktur. Ürünün değeri, onun verimli kullanılmasına ve ne kadar işe yaradığına bağlıdır. Bu ise kullanıcı ile üreticinin birlikte yaratabileceği bir değerdir. İşte Oska olarak biz, ürünü değerlendirebilmek için verilen bu çabanın oluşturduğu ilişkiye "kullanıcı dostluğu" diyoruz.

Bu dostluğun gereği olarak Oska, ürünü satın alan kullanıcıların onu verimli kullanıp kullanmadıklarını da izler. Çünkü eğitim eksikliği nedeniyle verimli ve uygun kullanılamayan ürünler sonuçta müşteri memnuniyetini engeller. Ürünün neler yapabildiğinin farkına varan ve onu verimli kullanabilen müşteriler, Oska'ya yeni müşteriler kazandırırlar. Bu nedenle ilk kullanıcı eğitimi özenle verilir ve bu iş için ayrı bir ücret talep edilmez.

Kullanıcıların ürün ve hizmetlerle ilgili önerileri mutlaka değerlendirilmelidir.

Bizi “Sektörün Öncüsü” Yapan Üçüncü İlkemiz;

Kullanıcıların ürün ve hizmetlerle ilgili önerileri mutlaka değerlendirilmelidir.

Oska, bir ürün için piyasa araştırması yapıp ihtiyaçları tespit ettikten sonra aylarca süren AR-GE yapar. Ardından üretim ve test aşamaları tamamlanıp ürün piyasaya sürülür. Bu ürün bile henüz mükemmel bir ürün değildir. Çünkü onu asıl test edip geliştirecek olanlar, sektörde bu işleri fiili olarak yapan kullanıcılardır. Ayrıca kullanıcılar, mevcudu test etmekle kalmazlar, yeni oluşan ihtiyaçları da önce fark ederler. Bu nedenle kullanıcı önerileri ürünü olgunlaştıran, onları mükemmelleştiren ayrıntılar ve püf noktaları içerirler. Bu gerçeği bilen Oska, kullanıcı önerilerinden çıkardığı sonuçları ürünlerine uygular. Bu zincir sonucu oluşan mükemmel ürünler için hem Oska hem de kullanıcılar gönül rahatlığı ile "birlikte yaptık" diyebilmektedir.

Bir paket program edinen herkes, en az 365 gün süreyle bakım, destek ve yeni sürümleri edinme hakkına sahiptir.

Bizi “Sektörün Öncüsü” Yapan Dördüncü İlkemiz;

Bir paket program edinen herkes, en az 365 gün süreyle bakım, destek ve yeni sürümleri edinme hakkına sahiptir.

Ne kadar özenle üretilirlerse üretilsinler, paket programlarda gözden kaçmış açıklar ve eksiklikler olabilir. Ayrıca satın aldıktan kısa bir süre sonra olabilecek bir mevzuat değişikliği veya teknolojik gelişme programı tümüyle kullanılamaz ve işe yaramaz duruma düşürebilir. Bu ve benzeri risklerin binde birini bile kullanıcıya yüklemenin haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Bu risklerin tümünü karşılayabilmek için her bir ürüne "365 gün süreyle bakım, destek ve yeni sürümleri ücretsiz edinme hakkı" garantisi verilmektedir.

Satılan bir paket program, en az beş yıl yaşayabilecek şekilde desteklenmelidir.

Bizi “Sektörün Öncüsü” Yapan Beşinci İlkemiz;

Satılan bir paket program, en az beş yıl yaşayabilecek şekilde desteklenmelidir.

Kullanıcıların çoğu için bir paket programa verilen para ciddi bir paradır. Mevzuat ve teknolojideki kaçınılmaz yenilikler nedeniyle bir paket program tabii ki onlarca yıl kullanılamaz. Ancak bunca para verilen bir ürünün makul bir "yaşam ömrü" garantisinin olması gerektiği açıktır. Bu gerçekleri gören Oska, sattığı her bir ürünü en az beş yıl yaşayacak şekilde desteklemeyi garanti etmektedir.

Oska, bilgi ve birikimini yapı sektörünün her çalışanıyla paylaşır.

Bizi “Sektörün Öncüsü” Yapan Altıncı İlkemiz;

Oska, bilgi ve birikimini yapı sektörünün her çalışanıyla paylaşır.

Bizi hem sektörün öncüsü yapan hem de bugünkü bilgi birikimine ulaştıranın yapı sektörünün çalışanları olan meslektaşlarımız olduğunu biliyoruz. Bu birikimimizi sektörle paylaşmak için ticari ürünler yanında ücretsiz kullanılabilen web sayfaları, seminerler ve eğitimler düzenliyoruz. Böylece biriktirdiklerimizi paylaşırken katkı veren herkese şükranlarımızı ifade etmiş oluyoruz.

Oska, yaptığı yeniliklerin rakiplerince izlenilip ürünlerinde kullanılmasını kabul eder ve talep halinde onları destekler.

Bizi “Sektörün Öncüsü” Yapan Yedinci İlkemiz;

Oska, yaptığı yeniliklerin rakiplerince izlenilip ürünlerinde kullanılmasını kabul eder ve talep halinde onları destekler.

Kullanıcı taleplerini doğru analiz edip onları teknolojik gelişmelerle harmanlayan Oska, kısa sürede sektörün öncüsü unvanını almıştır. Ürünlerde uygulanan yeniliklerin diğer firmalarca da izlenilip uygulanmasının hem yazılım sektörünü hem de yapı sektörünü ileriye götüreceği açıktır. Bu yeniliklerin rakipler tarafından izlenilip ürünlerinde kullanılmasıyla hem sektör büyük ivme kazanacak hem de Oska'yı daha sonraki yenilikler için heveslendirecektir.

Yenilikleri tüm sektörle paylaşan, gerektiğinde rakip firmaların yenilikleri kullanmalarına yardım eden Oska, bu çabasının sonuçlarını da görmek istemektedir. Bu katkılara rağmen kalitesiz ürün ve hizmetlerin, sektörde memnuniyetsizliğe sebep olmasına kayıtsız kalmamamız gerektiğini düşünmekteyiz. Bu nedenle başka marka ürün kullanıcılarına talepleri halinde indirimli ürün vermekteyiz.

Başka firma ve ürününü kötülemeyiz, sadece kendimizi ve ürünümüzü anlatırız, kullanıcının tercihine saygı duyarız.

Oska, işine verdiği önemin ve kullanıcılarına gösterdiği saygının her firmanın bakış açısı olması gerektiğini düşünür. Kullanıcıların alım kararı verirken gerekli kıyaslamayı yapabilecek düzeyde bireyler olduğunu bilir. "Başka firma ve ürünü kötülemenin kendine ve kendi ürününe güvenmemekten kaynaklandığını" sektördeki tüm meslektaşlarımız anlamaktadır. Bu nedenle Oska, sadece kendini ve ürününü anlatır, kullanıcının tercihine saygı duyar.

Oska olarak tüm yazılım sektörünü bu ilkelere uymaya davet ediyoruz.