e-Hakediş

HM-Hakediş

Mal Alımı ve Hizmet Hakedişleri için Paket Program

Temizlik, Yemek, Çöp Toplama, Güvenlik ve Akaryakıt ile diğer tüm hizmet ve mal alımı hakedişlerinizi hazırlamak şimdi dakikalara indi! HM-Hakediş, derin bir hakediş mevzuatı bilgisi gerektirmez, kolay kullanımı ile kullanıcı dostu arayüzleri sayesinde hakediş hesaplamadaki tüm zorlukları ortadan kaldırır. Kullanıcılar, işin sözleşme bilgilerini bir kez girdikten sonra sadece o aya ait puantajları işliyorlar. Ardından yeşil defter, yapılan işler listesi, fiyat farkı hesapları ve hakediş kapakları gibi tüm hesaplama ve çıktılar eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanıyor.

Hizmet Alım İşinizin Toplu İş Sözleşmesi Fiyat Farkları Eksiksiz

Hizmet Alım İşinizin Toplu İş Sözleşmesi Fiyat Farkları Eksiksiz

Personele Yapılacak Ek Ödemeler ve Yardımlar, Yükleniciye Ödenecek Fiyat Farkı, Kesin Hesap ve diğerleri... Tümü bir arada, sadece HM-Hakediş’te!.

Toplu İş Sözleşmesi’nden kaynaklı tüm hesaplamalarınızı (personel ödemeleri ve İşveren Maliyeti/Fiyat Farkı) kolaylıkla yapabilirsiniz.

Bu hesaplamalar istenirse eski hakediş ayları için de yapılarak, hesaplanan işveren maliyeti Fiyat Farkı olarak ödenmek üzere kapağa aktarılabilir.

Kesin Hesap İşlemleri de Eksiksiz!

Kesin Hesap İşlemleri de Eksiksiz!

Hizmet ve Mal Alımlarında Kesin Hesap işlemlerinizi tamamlamak üzere; Hakediş düzenleyebilir, Kesin Hesap Raporu (ödemeler icmali ve kesin hesap fişi) oluşturabilirsiniz.

Puantaj Girişleri

Sorumluluğunuzdaki Personel İşlemleri Eksiksiz

 • Her iş dosyasına özel personel listesiyle çalışma olanağı işinizi kolaylaştırır.
 • Tüm personel bilgilerine (TC Kimlik No, Görev Tanımı, Mesleği, Durumu [Normal/Emekli/Engelli], İşe Giriş Tarihi, Asgari Geçim İndirimi) eksiksiz ulaşılır.
 • Yıllık İzin Hakkı, Yıllık Fazla Mesai Çalışma Saatleri kolaylıkla takip edilebilir.
 • Mevzuat gereği ödenmesi gereken Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti hesaplamaları eksiksiz olarak yer alır.
 • Personel ücretlerinin tam ve eksiksiz ödenip ödenmediğinin kontrolü yapılabilir.
 • Puantaj özet bilgilerinin de yer aldığı, detaylı ücret hesaplama cetveli ve bordro dökümü hazırdır.
 • Hak edilen yıllık ücretli izinlerin, 4857 Sayılı İş Kanununa uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı kolaylıkla takip edilebilir.
 • Engelli veya Emekli işçi çalıştırılması durumunda farklılaşan ücret hesaplamaları atlanmadan tüm personel işlemleriniz hazır.
 • Ücretsiz izin ve Rapor hallerinde yerine çalıştırılan personelin takibini yapabilir, bordro hesaplamalarını hatasız gerçekleştirebilirsiniz.
Kesin Hesap İşlemleri de Eksiksiz!

Puantaj Girişleri

 • Her işe uygun puantaj cetvelleri ile işinizi kolaylaştırın.
 • Puantaj girerken kolay giriş ekranlarını kullanın: İşaretlediğiniz günleri tek tıklama ile ister izinli gün, ister raporlu gün, … yapın.
 • Tekrarlanan ya da zaman alan girişler için Excel’den getirme olanağından yararlanın.
 • Yılın resmi tatil günleri ile hafta tatilleri puantaja kendiliğinden yerleşir, yemek ve yol kesintileri yeşil deftere ve bordroya otomatik olarak yansır.
 • Arife günü ve Cumartesi günü (seçiminize bağlı olarak) için yemek kesintileri yeşil deftere ve bordroya otomatik olarak yansır.
 • Hazır verilen yılın resmi tatil günleri listesi, isterse kullanıcı tarafından da girilebilir.
 • Fazla mesai gün/saat hesaplarını program yapar.
 • Ücretsiz izin ve Rapor hallerinde yerine yeni işçi çalıştırılmasına ilişkin düzenlemelerinizi Kolay Giriş ekranından hatasız olarak yapabilirsiniz.
 • Personele dayalı hizmet alımları için; Excel şablonu oluşturabilir, Excel’de hazırlanmış puantajınızı kullanabilirsiniz.
 • Vardiyalı sisteme uygun puantajlarınız yeşil deftere doğru aktarılsın.
Fiyat Farkı Hesabı

Fiyat Farkı Hesabı

 • Hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesaplamalarınızı, sözleşmeye uygun olarak ister Madde 5 ve bendleri, ister Madde 6 veya her ikisinin de uygulandığı haliyle kolaylıkla yapın.
 • Engelli/Emekli personel çalıştırılmasının veya yemek istisna bedelinin fiyat farkı hesabına doğru yansıdığından emin olun.
 • Fiyat farkı hesabında kullanılacak tüm endeksler ve asgari ücret değişiklikleri güncel haliyle programınızda hazır.
 • EPDK’nın tüm akaryakıt listeleri yayınlandığı anda ve hatasız olarak programınızda.
 • Akaryakıt fiyat farkına ait tüm tablo ve hesaplamalar için size sadece çıktı için tıklamak kalıyor.
Kesin Hesap İşlemleri de Eksiksiz!

Puantaj cetvellerini Excel’den getirmenin konforundan yararlanın

Her hakedişte personel isimlerini tekrar tekrar girmeyin. Hakediş dönemindeki akaryakıt alım miktarlarını puantaj cetveline kolayca aktarın.

Tüm Hakediş Belgeleriniz Hazır

Hızlı ve hatasız hesaplamalardan sonra; Yeşil Defter, Yapılan İşler Listesi ve Kapaklar da dahil tüm hakediş belgeleriniz yazdırılmaya hazır.

Sunucu İstemci Lisansının Benzersiz Özellikleriyle Tanışın

Güvenlik

Güvenlik

Yönetici ve kullanıcı tanımlamaları ile daha güvenli ve daha kontrollü çalışma olanağı

Güncelleme ve Yönetim

Güncelleme ve Yönetim

Programdaki geliştirmeleri, fiyat farkı endekslerini ve akaryakıt zam listelerini tek bir yerden güncelleyin; tüm kullanıcılar sunucuyla uygunlaşarak ve ortak bilgileri kullanarak her zaman güncel kalsın.

Yetkiler

Yetkiler

Dosyanızın yetkilisi sizsiniz; gerektiği durumlarda diğer kullanıcıların çalışmasına veya izlemesine izin verebilirsiniz.

Yönetici Şifresi

Yönetici Şifresi

Sunucuda yapılabilecek işlemleri Yönetici şifresi ile istemcide de yapabilme olanağı

Kullanışlı puantaj cetvelleri ile işiniz çok kolay

Her işe uygun puantaj cetvelleri

Her işe uygun puantaj cetvelleri

Hakediş uygulama ayına uygun tarih kontrolleri

Hakediş uygulama ayına uygun tarih kontrolleri

Personel puantaj cetvellerinde kolay giriş özellikleri

Personel puantaj cetvellerinde kolay giriş özellikleri

Puantaj cetvellerini Excel’den getirmenin konforundan yararlanın

Otomatik Güncelleme Özelliği

Programın yeni sürümleri, Fiyat Farkı hesabı için gerekli TUİK endeksleri ve EPDK’nın akaryakıt zam listeleri internet üzerinden kendiliğinden güncellenir.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı İşlerde Bunları Atlamayın!

Kıdem/İhbar Tazminatını Hesaplayın, Ödeyin.

Kıdem/İhbar Tazminatını Hesaplayın, Ödeyin.

Puantajlar bordroya doğru aktarılmış mı?

Puantajlar bordroya doğru aktarılmış mı?

İşçinin hesabına yatan tutar doğru mu?

İşçinin hesabına yatan tutar doğru mu?

Yıllık ücretli izinler uygun bir şekilde kullandırılmış mı?

Yıllık ücretli izinler uygun bir şekilde kullandırılmış mı?

Yanlış fiyat farkı HM-Hakediş’ten döner!

Yeni Fiyat Farkı Kararnamesine Uygun

Yeni Fiyat Farkı Kararnamesine Uygun

İster Madde 5/c, ister Madde 6, isterse ikisi bir arada olsun

İster Madde 5/c, ister Madde 6, isterse ikisi bir arada olsun

Güncel endeks ve akaryakıt zam listeleri kullanarak

Güncel endeks ve akaryakıt zam listeleri kullanarak

Engelli İşçi çalıştırılan durumlarda değişen işveren maliyetini, fiyat farkı hesabına yansıtarak

Engelli İşçi çalıştırılan durumlarda değişen işveren maliyetini, fiyat farkı hesabına yansıtarak

Yemek istisna bedelini atlamaksızın

Hizmet Alımı Fiyat Farkı işlemlerinde (Madde 6’ya uygun), yemek bedeli nin nakdi olarak verilmesi durumunda hesaplarınız doğru olsun.

Yardım Seçenekleri Nelerdir?

Yardım Seçenekleri Nelerdir?

Metin Yardımı (F1) ve Kullanım Klavuzu

Öğretici Videolar(Oska TV)

Öğretici Videolar
(Oska TV)

Konunun Uzmanından Telefonda Teknik Destek

Konunun Uzmanından
Telefonda Teknik Destek

Uzaktan Destek (TeamViewer)

Uzaktan Destek (TeamViewer)