e-kikNet

e-kikNet

Kamu İdareleri için İhale Düzenleme ve İhale İşlemlerinin Kontrolü Programı

e-kikNet, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı ile Kamu İhale Kurumu tebliğlerine göre ihale sürecindeki tüm işlemleri hızlı ve hatasız yapmaya yardım eder. e-kikNet, Genel Bütçeli Kurumlar, Katma Bütçeli Kurumlar, Belediyeler, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Kooperatifler, kısaca 4734 Sayılı Yasa, ilgili Yönetmelikleri ve Kamu İhale Kurumu tebliğlerine göre ihaleye çıkan tüm kurumlar içindir.

e-kikNet ne iş yapar?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı ile Kamu İhale Kurumu tebliğlerine göre ihale sürecindeki tüm işlemleri hızlı ve hatasız yapmaya yardım eder.

e-kikNet Hangi İdareler İçindir?

Genel Bütçeli Kurumlar, Katma Bütçeli Kurumlar, Belediyeler, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Kooperatifler, kısaca 4734 Sayılı Yasa, ilgili Yönetmelikleri ve Kamu İhale Kurumu tebliğlerine göre ihaleye çıkan tüm kurumlar içindir.

e-kikNet Hangi Tür İhalelerde Kullanılır?

Yapım, Hizmet, Mal Alımı ve Danışmanlık olmak üzere tüm ihale türlerini kapsar.

e-kikNet Hangi İhale Usullerine Uygundur?

Açık ihale usulü, Belli İstekliler Arasında ihale usulü ve Pazarlık usulü ihaleler için kullanılır.

Tüm İhale Türleri Tüm İhale Usulleri Eksiksiz

Tüm İhale Türleri Tüm İhale Usulleri Eksiksiz

Yapım, Hizmet, Mal Alımı ve Danışmanlık olmak üzere tüm ihale türlerini ve Çerçeve Anlaşma ihalelerini kapar.

Açık ihale usulü, Belli İstekliler Arasında ihale usulü ve Pazarlık usulü ihaleler için kullanılır.

İhale Otomasyonu

İhale Otomasyonu

e-kikNet, ihale sürecinin tamamının bilgisayar ortamında yürütülmesini ve kontrol edilmesini sağlar. İhale sürecinde, birden fazla birimin ya da kullanıcının görev alması durumunda, ağ ortamında ihale işlemlerinin yürütülmesine olanak sağlar.

Hızlı ve Hatasız İhaleler

Hızlı ve Hatasız İhaleler

e-kikNet, kanun kapsamındaki idarelerin tüm ihalelerini, ilgili mevzuat gereğince düzenleyebilmelerini, ihale sürecini takip edebilmelerini, işlem ve belge kontrollerini de yaparak ihaleyi hızlı ve hatasız sonuçlandırabilmelerini sağlar.

Eksik ya da hatalı bir giriş yapıldığında, program bu eksikleri gösterir ve bunları tamamlamadan bir sonraki aşamaya geçilmesine izin vermez.

Sürecin tüm aşamalarında gerekli olan belge düzenlemesini, süre sınırlamaları ve standart formlara uygun olarak yapar, yazdırılmaya hazır hale getirir.

İhale Sürecindeki Tüm Belgeler Hazır

İhale Sürecindeki Tüm Belgeler Hazır

Program, ilgili yönetmeliklerde belirtilen idarenin hazırlaması gereken belgeleri, formları, tutanakları, bildirimleri ve davet mektuplarını,(istenirse) idari şartname ve sözleşmeyi, mevzuata uygun hatasız ve eksiksiz şekilde hazırlar.

Teklif Fiyatına Göre Belge Kontrolleri

İş deneyim belgesinin güncel tutarı, ciro değerlerinin güncel tutarları hesaplanır. İş deneyim belgesi, ciro, bilanço, banka kredi mektubu değerlendirmeleri eksiksiz olarak yer alır.

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Sadece e-kikNet’te

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Sadece e-kikNet’te

Danışmanlık Hizmet Alımlarına özel tüm işlemler (süreç, puanlama, kısa listenin oluşturulması, uygun teklifin belirlenmesi için teknik ve mali tekliflerin değerlendirilmesi) eksiksiz olarak programda yer alır.

Her Zaman Güncel

Gelişmiş güncelleme prosedürleri ile; yeni sürümler (mevzuat değişiklikleri ve diğer geliştirmeler), eşik değerler ve endeksler internet üzerinden anında yüklenebilir.

Hatırlatma ve Uyarılar

e-kikNet, ihale sürecinin tüm aşamalarında kullanıcıya gerekli hatırlatmaları yaparak, herhangi bir atlamaya fırsat vermeden, sürecin sağlıklı olarak devam etmesini ve sonuçlanmasını sağlar.

Kolay Öğrenilir, Kolay Kullanılır

Kolay Öğrenilir, Kolay Kullanılır

Tek yapılması gereken; ekranda istenilen bilgileri girip İleri tuşuna basmaktır.

Bir aşama tamamlanmadan daha sonraki aşamalara geçilmesine izin verilmez ve önceki aşamalarda girilen bilgileri sabitleyerek değiştirilmesi engellenir.

Sadece ilan tarihinin girilmesi ile; İhale sürecinin tüm aşamasındaki tarihler, programdaki ilgili pencerelere mevzuat gereği süre kısıtlamalarına uygun alarak; başlangıç ve bitiş aralığı olarak gösterilir. Bu aralık dışında tarih seçimine izin verilmez.

Yardım Seçenekleri Nelerdir?

Yardım Seçenekleri Nelerdir?

Metin Yardımı (F1) ve Kullanım Klavuzu

Öğretici Videolar
(Oska TV)

Öğretici Videolar
(Oska TV)

Konunun Uzmanından 
Telefonda Teknik Destek

Konunun Uzmanından
Telefonda Teknik Destek

Uzaktan Destek (TeamViewer)

Uzaktan Destek (TeamViewer)