e-DoğrudanTemin

e-DoğrudanTemin

Kamu İdareleri için Doğrudan Temin İşlemlerinin Kontrolü Programı

e-DoğrudanTemin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı ile Kamu İhale Kurumu tebliğlerine göre doğrudan teminin işlemlerinin tümünü hızlı ve hatasız yapmaya yardım eder.

e-DoğrudanTemin ne iş yapar?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı ile Kamu İhale Kurumu tebliğlerine göre doğrudan teminin işlemlerinin tümünü hızlı ve hatasız yapmaya yardım eder.

e-DoğrudanTemin Hangi İdareler İçindir?

Genel Bütçeli Kurumlar, Katma Bütçeli Kurumlar, Belediyeler, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Kooperatifler, kısaca 4734 Sayılı Yasa, ilgili Yönetmelikleri ve Kamu İhale Kurumu tebliğlerine göre doğrudan temin yapan tüm kurumlar içindir.

e-DoğrudanTemin Hangi Tür Alımlarda Kullanılır?

Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen, Anahtar Teslimi Götürü Bedel ve Birim Fiyat Teklif türündeki yapım işlerinde kullanılır.

Yeni Sunucu-İstemci lisansı ile tüm işlemler daha sade, daha kontrollü

Yeni Sunucu-İstemci lisansı ile tüm işlemler daha sade, daha kontrollü

  • Aynı idaredeki farklı birimler için ayrı lisans oluşturarak; hem temin dosyaları, hem bütçe kontrolü ayrı ayrı yönetilebilir.
  • Yönetici işlemleri sayesinde, tüm temin dosyaları takip edilebilir, kullanıcı tanımlaması ve yetkilendirmesi yapılabilir.
  • Programdaki yenilikler daha kolay takip edilebilir ve istemci programları daha kolay güncellenebilir.
  • Güncelleme ve dosya işlemleri tek bir yerden yönetilir.

Programın Yöneticisi Sizsiniz

Temin sürecinde kullanılan belgeleri kurumunuza özgü bir kez düzenleyin, her zaman kullanın.

Temin sürecinde kullanılan belgeleri kurumunuza özgü bir kez düzenleyin, her zaman kullanın.

Sık kullanılan benzer alımlarınız için Tip Onay Belgesi oluşturun.

Sık kullanılan benzer alımlarınız için Tip Onay Belgesi oluşturun.

Yaklaşık maliyeti ister programla hesaplayın, isterseniz sadece girin.

Yaklaşık maliyeti ister programla hesaplayın, isterseniz sadece girin.

Kaç firmadan teklif alacaksanız, sayısını siz belirleyin.

Kaç firmadan teklif alacaksanız, sayısını siz belirleyin.

Temin işlemini;

En düşük fiyatlı firmadan mı?

En düşük fiyatlı firmadan mı?

Tüm kalemleri aynı firmadan mı?

Tüm kalemleri aynı firmadan mı?

Her kalem için istediğiniz firmadan mı? gerçekleştireceksiniz. Seçim size ait.

Her kalem için istediğiniz firmadan mı? gerçekleştireceksiniz. Seçim size ait.

Bütçe harcama raporlarınız tek tuşla elinizin altında!

Bütçe harcama raporlarınız tek tuşla elinizin altında!

  • Hangi bütçe kaleminden?
  • Hangi tarih aralığında?
  • Hangi temin şeklinden?
  • Hangi iş türlerinde?
Ne kadar alım gerçekleştirdiniz?

Eşsiz raporlama olanaklarından yararlanın

Gerçekleştirilen doğrudan temin alımlarına ait istatistikî bilgilere kolaylıkla ulaşılabilir.

Gerçekleştirilen doğrudan temin alımlarına ait istatistikî bilgilere kolaylıkla ulaşılabilir. Tarih, iş türü, temin türü ve temin şekline göre seçimli raporlar oluşturulabilir.

Bütçe kalemlerine göre ne kadar ödenek harcandığı (temini gerçekleşmiş / işlemleri devam eden), ne kadar ödenek kaldığı kolaylıkla gözlemlenip raporlanabilir.

Bütçe kalemlerine göre ne kadar ödenek harcandığı (temini gerçekleşmiş / işlemleri devam eden), ne kadar ödenek kaldığı kolaylıkla gözlemlenip raporlanabilir.

%10’luk limitler dahilinde ne kadar temin gerçekleştirildiği iş türüne göre sınıflanmış olarak kontrol edilebilir.

%10’luk limitler dahilinde ne kadar temin gerçekleştirildiği iş türüne göre sınıflanmış olarak kontrol edilebilir.

Tüm İhale Türleri Tüm İhale Usulleri Eksiksiz

Doğrudan Temin Kayıt Formu için zaman harcamaya gerek kalmadı

EKAP’a Girişe Hazır

Kayıt formunu doldururken gerekli bilgiler programınızda hazır; siz sadece giriş yapın.

Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar, takip eden ayın onuncu gününe kadar “Doğrudan Temin Kayıt Formu” doldurularak EKAP üzerinde kayıt altına alınır. Bilgilerini tam ve düzenli olarak göndermeyen idarelerin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde yapacakları başvuruların değerlendirilmesi sırasında bu husus dikkate alınacaktır. Genel Tebliğ Madde 30.9.2

Yardım Seçenekleri Nelerdir?

Metin Yardımı (F1) ve Kullanım Klavuzu

Metin Yardımı (F1) ve Kullanım Klavuzu

Öğretici Videolar
(Oska TV)

Öğretici Videolar
(Oska TV)

Konunun Uzmanından 
Telefonda Teknik Destek

Konunun Uzmanından
Telefonda Teknik Destek

Uzaktan Destek (TeamViewer)

Uzaktan Destek (TeamViewer)